Teokset

Teokseni ovat humoristisen ironisia symmetriaa ja esittäviäkin piirteitä sisältäviä maalattuja veistoksia tai kolmiulotteisia maalauksia. Niissä tarkastelen ja yhdistelen usein karnevalistisesti median esiin nostamia aiheita.

Näkymä näyttelystä Saskia-galleriassa Esittävien pyöreämuotoisten teosteni aiheina ovat usein erilaiset ihmisten ja eläinten suhteet ja kohtaamistilanteet, joita tehostan asennoilla, symboliikalla ja värien käytöllä. Realististen veistosteni tanakoiden henkilöiden kaljulla ilmeettömyydellä ja vartalon kielellä yritän kuvata aikamme itsekästä välinpitämättömyyttä.

Käsitteellisempien teosteni ihmis- ja eläinfiguurit osineen yhdistyvät ja kasvavat eri suuntiin monistuen symmetrisesti. Uusissa puureliefeissä olen halunnut pelkistää sanomani yksinkertaisille suorille pinnoille ja kulmille.

Akryylivärein maalatut seinäreliefit ovat puuta ja vaneria, veistokset kankaalla päällystettyjä sekatekniikkateoksia.